GDPR

Personuppgiftspolicy

Winquist Data AB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Winquist Data AB har upprättat denna policy för att förtydliga hur vi jobbar med att ta tillvara på dina rättigheter och din integritet. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning.
Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
Bakgrund
Winquist Data AB behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar.
När vi samlar in personuppgifter om dig första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.
Vi sätter ett högt värde avseende sekretess och kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
Undantag då vi kan behöva dela med oss av personuppgifter kan vara då vi måste sända produkt på garantireparation på extern verkstad för att styrka garantigiltighet.
Riktlinjer
Winquist Data AB behandlar endast personuppgifter när det finns laglig grund. Winquist Data AB behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Exempel på uppgifter som registreras på kunder
*Namn
*Org. nummer/Personnummer
*Adress och e-postadress
*Telefonnummer och/eller mobilnummer
*Avtal
*Service och installationshistorik
*För att kunna hantera de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
*Kommunicera med dig vid kontakt via kundservice

Winquist Data AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på www.w-data.se .

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
Joacim Winquist
0472-22000
joacim@w-data.se